Brandpreventie

In België zijn er jaarlijks 12.000 branden en vallen er meer dan 100 doden aan de gevolgen van brand. Wij geven enkele adviezen om de risico’s op brand gevoelig te verminderen.


Installeer een rookdetector

Brand is vooral ’s nachts gevaarlijk, omdat je tijdens de slaap bedwelmd kunt worden door de giftige rookstoffen. Een rookdetector blijft wel waakzaam en wekt je bij naderend onheil. We raden dan ook aan om er op elke verdieping minstens één te plaatsen. Vermijd de kans op vals alarm door de detector niet in de badkamer, slaapkamer of keuken te plaatsen.


Om aan de rookmeldersverplichtingen te voldoen moet de zelfstandige woning (eengezinswoning, appartement of studio) of kamerwoning op elke bouwlaag uitgerust zijn met minstens één rookmelder. In kamerwoningen moet bovendien elke kamer uitgerust zijn met één rookmelder. De verplichting om in elke gemeenschappelijke keuken van een kamer ook een rookdetector te voorzien, is op 11 augustus 2013 weggevallen.


De rookmelder:


 • moet CE gemarkeerd zijn;

 • moet voldoen aan de norm NBN EN 14604;

 • moet reageren op de rookontwikkeling bij brand door het produceren van een scherp geluidssignaal;

 • mag niet van het ionische type zijn.


Voor private woningen gebouwd vóór 1945 geldt de rookmeldersverplichting vanaf 1/1/2016. Voor private woningen van na 1945 geldt de rookmeldersverplichting vanaf 1/1/2019.


Wees voorzichtig in de keuken

In de keuken ben je vaak in de weer met vuur en elektrische toestellen. Hou deze veiligheidstips steeds in het achterhoofd om brand te voorkomen.


 • Draai de steel van potten en pannen naar achteren.

 • Laat geen kinderen in de keuken als er iemand aan het koken is.

 • Zet het vuur uit als je een telefoonoproep beantwoordt.

 • Zorg ervoor dat je niet over de snoeren van apparaten kunt struikelen.

 • Synthetische kledij is licht ontvlambaar. Probeer deze stof te vermijden wanneer je aan het koken bent.

 • Probeer een brand niet te blussen met water, maar met een branddeken of desnoods gewoon met een vochtige doek.

 • Laat een frituurketel nooit onbewaakt achter. Ververs de frituurolie minstens om de tien beurten.

 • Als je een gerecht flambeert, doe dit dan niet onder de dampkap.


Roken is schadelijk voor de gezondheid

Roken is niet alleen schadelijk voor de gezondheid. Ongelukjes met aanstekers, lucifers en tabak zijn verantwoordelijk voor 20% van alle woningbranden. Let dus op met een sigaret voor het slapengaan, slecht gedoofde sigarettenpeuken, roken terwijl je een spuitbus in de hand houdt enzovoort.


Houd rekening met de risico's van elektrische en verwarmingstoestellen

 • Verschillende apparaten die veel stroom gebruiken op één verdeelstekker aansluiten, kan gevaarlijk zijn. Vervang slecht functionerende stopcontacten en schakelaars op tijd.

 • Plaats vazen nooit op elektrische apparaten. De minste waterdruppel kan kortsluiting veroorzaken.

 • Gebruik de stand-by functie enkel wanneer je een toestel eventjes uitzet. Bij langere periodes dreigt het gevaar op oververhitting en kortsluiting. Het is dus beter om de stekker uit het stopcontact uit te trekken.

 • Zorg ervoor dat gordijnen en ander ontvlambaar materiaal niet in aanraking komen met de verlichting of de verwarming.

 • Laat minstens één keer per jaar een schoorsteenveger komen.


Zorg voor blusmateriaal

Hieronder schetsen we drie soorten blusmateriaal die geschikt zijn voor huis-, tuin- en keukengebruik.


 • Een slanghaspel is een soort tuinslang van 20 à 30 m lang die wordt aangesloten op de waterleiding en is opgerold in een haspel. Ze worden vaak geïnstalleerd in appartementsgebouwen. Gebruik de slanghaspel niet bij brand ontstaan door elektrocutie of brand met frituurvetten.

 • Brandblussers kunnen poeder, blusgas of schuim bevatten en zijn meestal na een twintigtal seconden leeg.

 • Een branddeken sluit het vuur af van de buitenlucht. Dit materiaal is geschikt om beginnende brandjes te stoppen of iemand toe te dekken die in brand staat. Een branddeken wordt opgevouwen in een houder die tegen de muur wordt bevestigd.


Vertrouw echter niet blindelings op deze producten: ze zijn enkel bedoeld om beginnende brandjes te blussen. Ze zijn niet alleen snel uitgewerkt, zonder beschermingskledij kunnen ze ook gevaarlijk in gebruik zijn.